Acısını bağrına basmak nedir?

Şikayet etmeden üzüntüye katlanmak